Dnešní dopoledne jsme mohli prožít velmi krásnou mši svatou. Mše byla dětská, zároveň na dnešní den připadl Celosvětový den nemocných (v katolickém kalendáři je památka Panny Marie Lurdské). Otec Petr se věnoval obojímu. S dětmi mluvil otec Petr o symbolu oleje, který hojí, chrání a zjemňuje, stejně jako dobrý Bůh nás chrání od zlého, zbavuje strachu a zjemňuje naše srdce. Děti si mohly jít odpředu vzít olej na prst, přivonět si a potřít si dlaně. Po této katechezi následovalo pozvání k svátosti pomazání nemocných (Jakub 5,14) při splnění předepsaných podmínek, kterého řada přítomných využila.  Otec Petr připomněl, že ani Pán Ježíš neuzdravil vždy všechny a že i „ne-moc“ nás může něčemu naučit. Věříme, že Duch Boží dnes působil skrze tuto svátost svou uzdravující mocí (Katechismus 1520). Živá atmosféra mše svaté byla umocněna krásnými písněmi – dětskými i chválovými v podání naší „scholy“. Po zakončení mše svaté následovala farní kavárna a dětmi dychtivě očekávaný karneval…

 

foto: děti si přicházejí pro olej; udílení svátosti pomazání nemocných