Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála (žalm 34)…

 

Hudba je důležitou součástí našich mší svatých. S jakým typem hudby se u nás můžete setkat?

 

Varhany

Jsou po staletí hudebním nástrojem typickým pro křesťanská shromáždění. Varhany se někdy nazývají „královským nástrojem“.  Rádi zpíváme písně z Kancionálu a také Mešní zpěvy z tak zvaných „červených zpěvníků“.

 

 

 

 

Rytmická hudba

Během mše zpíváme také kytarové písně v doprovodu dalších nástrojů jako je flétna, cello, housle, dřívka atd. V tomto duchu se nesou především Dětské mše, které se konají jednou za měsíc. Nicméně kytarové písně zazní i při běžných mších jako doplněk varhanních písní. Zpíváme především ze zpěvníků Hosana, Koinonia a používáme i tak zvané „dodatky ke Koinonii“, které obsahují jak ordinárium pro dětské mše, dětské písně, tak i český překlad několika mezinárodně známých chval („Mou cestu v rukou máš“, „Ať srdce mé Tebe vídá“ apod.)

 

 

 

 

Budoucnost?

Rádi bychom do budoucna rozšířili škálu hudebních nástrojů o perkuse, nejlépe bicí.

Uvažujeme i o obnovení Večerů chval, které jsme v minulosti v naší farnosti organizovali. V současné době můžeme odkázat na ekumenické večery chval, které probíhají v Církvi bratrské v Liberci a které spoluorganizují sestry františkánky. 

Liberec | VEČERY CHVAL (vecerychval.cz)