Dnešní třetí adventní neděle zvaná Radostná byla spojena s dětskou mší svatou, která měla po celou dobu vskutku výrazně radostný charakter. Ten umocnily rytmické kytarové písně, dětské či chválové, které naplnily sál kaple a také povzbudivé kázání otce Petra. Ten nás vyzval ke "svatému neklidu" a k neustálému hledání Ježíše v každodenních událostech našeho života. Konec mše doprovázela rytmická chvála "Tvůj plamen".