Dnes ráno jsme v zaplněné Kapli Vzkříšení slavili nedělní mši svatou liturgického mezidobí. V kázání nejdříve otec Michal citlivě odlehčil přísné, mravokárné téma druhého čtení 1 Kor 16,13-15. Dále jsme se zamýšleli nad hlubokými texty: ze Starého zákona o povolání Samuela a z Janova evangelia o pozvání učedníků k Ježíšovi domů. Otec Michal nás vyzval, abychom se v době liturgického mezidobí zaměřili na naše vlastní životní příběhy. Hospodin oslovuje Samuela a povolává ho k prorockému dobrodružství. Pán Ježíš zve Janovy učedníky k sobě domů. Kde Ježíš bydlel, co tam učedníci viděli a prožili, nám Písmo již neříká. Ani v jednom případě nejde o soubory dogmat, ale o povolání a následování... I nás zajímá, jaký bude tento nový rok 2024. A tak jako kdysi Janovým učedníkům i nám Ježíš říká: „Pojďte se mnou a uvidíte“. Jsme zváni k dobrodružství víry… žít s Ježíšem a být tam, kde on „bydlí“. Při mši jsme zpívali mešní zpěvy s krásným doprovodem varhan. Radostnou atmosféru nedělního setkání jsme jako obvykle nechali doznít u dobré kávy, čaje a pečiva ve farní kavárně.

 

Foto zleva: děti se podílejí na liturgii - naše srdce, patřící Ježíši, symbolicky na oltáři; pohodová atmosféra farní kavárny.