O našem společenství

O našem společenství

"...kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Matoušovo evangelium 18, 20)

 

"Kdo jsme"?

Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou je církevní správní jednotka sdružující římskokatolické křesťany na území městské čtvrti Vratislavice nad Nisou. Organizačně spadá do libereckého vikariátu, který je jedním z vikariátů litoměřické diecéze. 

Mluvíme-li obecně o „farnosti", máme tím na mysli dvojí:

1. Farnost jakožto základní územní jednotka římskokatolické církve (římská - jsme v jednotě s papežem Františkem, který sídlí v Římě , katolická z řeckého slova καθολικός katholikos obecný, univerzální...zkrátka pro všechny).

 • která je biskupem litoměřickým (který "dohlíží" na litoměřickou diecézi) svěřena do pastýřské péče faráři (má na starosti farnost) a jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení svátostí v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem je začleněna do společenství celosvětové katolické církve,
 • je povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farnost jako společenství Kristových učedníků a učednic,

 • kteří mezi sebou vytvářejí otevřené společenství,
 • v naslouchání Božímu slovu a v modlitbě rostou ke svatosti,
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách, aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech, ať jsou kdekoli
  • odvážně svědčit o svém vztahu ke Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi,
  • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa,
  • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém.

 

 

"O co nám jde"?

Naše farnost chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem a tak vytvářet zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

 

V Blogu farnosti si můžete přečíst více o tom, co se u nás děje.

Fotky z našich akcí najdete ve Fotogalerii.

A aktuální přehled bohoslužeb a dalších událostí je v Kalendáři.

 

Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme :-)