Nechte maličkých přijíti ke mně

Nechte maličkých přijíti ke mně

Školní děti a mladí lidé se u nás schází pravidelně, v několika "spolčových" skupinách.

Den Čas Akce Místo
Pondělí 18:00 Spolčo - starší mládež klubovna nebo sál pod kaplí
Úterý 16:00 Výuka náboženství (1. - 3. třída)

klubovna fary

Úterý 17:15 Spolčo - mladší mládež klubovna nebo sál pod kaplí

 

Stručně od historie po současnost

V roce 1989 dochází k pádu komunismu a církev se může naplno věnovat mladým lidem a dětem. Dosud se křesťanská výchova uskutečňovala pouze ve věřících rodinách. Fara poničená socialistickým "hospodařením" byla vrácena do rukou farnosti. Jáhen Václav Vaněk, pater Antonín a několik mladých v čele s Pavlem Stupkou zvou na faru děti z místní ZŠ. Hrají se zde hry, zpívá se s kytarou a Václav občas "zpestří" zábavu biblickým příběhem. Velkým lákadlem pro děti je možnost zahrát si ping-pong na starém pingpongovém stole, který dostala fara jako dar. V roce 1992 je řada dětí pokřtěna a na faře se začíná scházet skupina mládeže. Václav organizuje společné prázdninové pobyty na farách a chaloupkách a také zájezd do Německa. Mládež se tak dále stmeluje. V roce 1995 přechází do vratislavické farnosti několik mladých křesťanů z jiných církevních denominací v Liberci.

 

Tehdejší "starší mládež" Silvestr 1999

 

Během následujících téměř tří desítek let se přirozeně vystřídalo několik generací mládeže. Mládežníci včerejška jsou již dnes mámy a tátové od rodin a do spolča pomalu vstupují jejich ratolesti. Samozřejmě nejde jen o přirozenou výměnu generací. Právě mládež má ten správný „drajv“ oslovit své kamarády a spolužáky svým životem s Ježíšem.