Vždy je na co se těšit

Vždy je na co se těšit

Pro krátké ohlédnutí za proběhlými akcemi viz sekce blogů "Stalo se".

V letních měsících se budeme nadále scházet v Kapli Vzkříšení. Kostel Nejsvětější Trojice prochází důkladnou, rozsáhlou opravou, proto není možné se do něj v letním období přesunout. Týdenní program sestává jako obvykle z úterní mše svaté v 16:30 s následnou možností přijetí individuální svátosti smíření či pastoračního rozhovoru a z nedělní mše svaté v 9:00. V létě se mnozí z nás vydají na dovolenou, což bude mít určité dopady na pravidelné akce, proto je dobré sledovat kalendář a oznámení. Rozhodně: "Je na co se těšit!". 

Všechny bohoslužby a plánované akce najdete v Kalendáři.