Kostel Nejsvětější Trojice

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Farní kostel Nejsvětější Trojice
O místu:

Kostel Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích nad Nisou

EN: HOLY TRINITY CHURCH IN VRATISLAVICE NAD NISOU  (click here)

PL: KOŚCIÓŁ NAJJAŚNIEJSZEJ TRÓJCY WE VRATISLAVICÍCH (Kliknij tutaj)

DE: KIRCHE DER HEILIGEN DREIFALTIGKEIT IN VRATISLAVICE NAD NISOU (MAFFERSDORF)  (klicken Sie hier)

18 .10. 1360 První zmínka o Vratislavicích pojednává o úmrtí faráře Petermanna. První kostel stál pravděpodobně na levém břehu řeky Nisy.

1527 Poprvé se objevuje německé označení obce – Maffersdorf. Přicházejí němečtí osadníci.

1563 Tento letopočet je uveden na cínové křtitelnici, pravděpodobně jediném předmětu, který se dochoval z druhého kostela. Autorem byl Paul Weiss z Žitavy a na křtitelnici cituje Markovo evangelium „Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen.“

1570 Postavena kaplička v Horní Proseči.

16. 9. 1700 – 6. 10. 1701 Stavba současného kostela Nejsvětější Trojice (postaven za 1 rok a 20 dní). Stavitel Markus Antonius Canivalle. Z původního vybavení se zachovala kazatelna. Náklady na stavbu činily 2042 zlatých.

19. 6. 1701 Posvěceny 4 zvony pro nový kostel. Jména: Nejsvětější Trojice, Marie, Barbora, Kateřina. Strženy v 1. i ve 2. světové válce.

1764 Postavena vratislavická fara stavitelem Johannem Josefem Kunzem. Kostel se stal kostelem farním.

1812 V kostele přistavěny dřevěné empory, které zvětšily celkovou kapacitu kostela na 669 sedících, z toho 329 míst pro muže a 340 pro ženy.

1833 Do kostela pořízen nový hlavní oltář, na kterém jsou přes německé osídlení sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého. Autorem pražský sochař Schumann - autor dřevěných sošek apoštolů na Staroměstském orloji v Praze. (Sošky shořely při náletu v roce 1945.)

Na hlavním oltáři je možnost měnit obrazy podle liturgického období. Obraz Nejsvětější Trojice od malíře Filipa Leubnera z roku 1782 pro liturgické mezidobí. Od téhož autora obraz Zvěstování Páně pro adventní dobu. Obraz Narození Krista pro dobu vánoční, Ježíš na kříži pro postní dobu, Vzkříšený Ježíš pro dobu velikonoční.

Freska na stropě znázorňuje sv. Augustina a symboly Nejsvětější Trojice. Vedlejší oltáře jsou zasvěceny sv. Anně a sv. Josefovi.

8. 3. 1848 Kostel vyloupen. Ukradená monstrance nalezena po 10 letech rybářem v rybníku v Janově Dole.

1901 Při výročí 200 let kostela proběhla jeho celková renovace - zvýšena věž, nová podlaha, lavice, barevné vitráže 8 oken, nový betlém. Stavbu vedl vídeňský architekt Friedrich Ohmann, který postavil také Severočeské muzeum v Liberci.

1945 Bombardování Vratislavic. Bomba spadla na kamennou balustrádu vpravo od vchodu do kostela.

8. 4. 1945 se vrátil z koncentračního tábora Dachau do své farnosti poslední farář německé národnosti Josef Augst. Byl internován pro svůj záporný vztah k nacismu. Hned po skončení války se jeho fara stala útočištěm německým ženám, které byly rudoarmějci systematicky znásilňovány. Z vratislavické farnosti musel odejít 24.2.1951. Poté působil ve Vlastibořicích. V r. 1956 odešel za matkou do Bavorska.

1960 Z fary vystěhován poslední český farář Karel Vítek, farnost spravována z Liberce. Na faře sídlila domovní správa, knihovna, květinářství, plynaři. Fara pronajata městu za 50 Kčs/rok.

1970 Břidlicová střecha kostela v dezolátním stavu, Do kostela zatékalo tak, že spadla jedna z nástropních maleb apoštolů. To přimělo památkový úřad k zakrytí střechy červeným plechem.

1984 Vymalován interiér kostela.

1990 Farnost spravována duchovními františkánského řádu (Antonín Kejdana, Radim Jáchym) ve spolupráci s trvalým jáhnem Václavem Vaňkem (1990-2018) a sestrou Evelynou Bernard z Německa (1990 - 2007).

1997 V Praze posvěcen papežem Janem Pavlem II. základní kámen pro pastorační středisko na dvoře fary. Farní sál požehnán 28.9.2000, kaple Vzkříšení vysvěcena 29.12.2001.Architekr Pavel Vaněček.

2010 – 2018 Obvod Vratislavice nad Nisou zajistil novou krytinu na kostele, přístupovou cestu ke kostelu, parkovou úpravu okolí budovy a její osvětlení.

2018 Farnost darovala kostel Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou. Farnosti smlouva zajišťuje možnost konání bohoslužeb v kostele. Ty se v kostele pravidelně konají v letním období.

  

 

Místo uskutečnění

50.7428092N, 15.0924106E

Sdílejte info