Co se děje v naší farnosti

Co se děje v naší farnosti

Mše svaté
Úterý 16:30 Kaple Vzkříšení
Neděle 9:00

V létě v kostele, jinak v Kapli Vzkříšení 

Aktuálně: V roce 2024 zůstáváme i přes léto v Kapli Vzkříšení (rekonstrukce kostela)

Pro malé děti je během nedělní mše připravena "školička" - program v sále, nebo za kostelem.

V období, kdy jsou mše v kapli, pokračujeme po obřadu dole v sále farní "kavárnou" - společné posezení nad kávou nebo čajem a moučníkem.

Mládežnická spolča
Pondělí 18:00 Spolčo - "starší mládež" Klubovna nebo sál
Úterý 16:00 Náboženství - 1. - 3. třída Klubovna
Úterý 17:15 Spolčo - "mladší mládež" Klubovna nebo sál
Živý růženec

Každý všední den od 16:00 (mimo úterý, kdy je mše svatá), se schází modlitební společenství. Modlitba trvá zpravidla 30 minut, ale přizpůsobuje se aktuálním potřebám.

Růženec je starobylou, ale v katolickém prostředí stále velmi oblíbenou modlitbou. Je to niterná meditace o momentech ze života Pána Ježíše Krista (narození, umučení, vzkříšení,...), ale lze jí také upravit či obměnit nebo prožít jako přímluvnou modlitbu za bližní či nejrůznější potřeby.

Modlitba matek

Modlitební setkání zvlášť za naše rodiny a děti, vždy 2. čtvrtek v měsíci od 19:30. Je součástí mezinárodní tradice Modliteb matek vycházející z komunity Solace v Anglii.

Dětská mše

Každý měsíc slavíme jednu mši svatou tak, aby se do obřadu mohly co nejvíce zapojit naše děti a mládež. Předčítají nám z Písma svatého, zpívají žalmy a připravují si přímluvy, které během obřadu přednáší.

Dětská mše svatá - přímluvy
Velikonoční vigilie

Největší křesťanský svátek - Velikonoce - zahajujeme tradičně ještě za tmy, před rozbřeskem, venku, u hořícího ohně. Po úvodní modlitbě pak pokračujeme slavením velikonoční mše v kapli. Během toho, co se venku rozednívá, si připomínáme zmrtvýchvstání Krista.

Začátek velikonoční vigilie

Pouť k Nejsvětější Trojici

Začátkem léta, u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice, jíž je zasvěcen vratislavický kostel, míváme poutní mši svatou. Na poutní neděli se přesouváme do kostela, abychom zde slavili i následující nedělní mše, během letních měsíců.

Kostel Nejsvětější Trojice

Dětské tábory

Zejména v létě pořádáme pro děti a mládež pobytové tábory nabité zážitky.

Letní tábor pro děti

Mikulášská besídka

Na začátku doby adventní nás tradičně navštěvuje Mikuláš a zároveň si mládež připravuje pohádku, kterou (nejen) dětem zahraje.

Mikulášská besídka

Vánoční mše svatá a půlnoční

Na Štědrý den bývá v naší kapli živo celý den. Dopoledne tu děti staví Betlém. Odpoledne slavíme štědrovečerní mši, oblíbenou všemi, zejména pak rodinami s dětmi. Večer pak sloužíme "půlnoční", typicky od 22:00. Duchovním vrcholem Vánoc je pak mše svatá na Boží hod vánoční, 25. prosince. 

Betlém

 

A řada dalších...

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Karneval

Karneval

Svatodušní pochod

Svatodušní pochod a vigilie

Noc kostelů

Noc kostelů

Farní dovolená

Farní dovolená

Duchovní obnova

Duchovní obnovy

Adventní posezení seniorů

Posezení seniorů

 

Aktuální seznam plánovaných akcí najdete v Kalendáři.