Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitební setkání: 2. čtvrtek v měsíci od 19:30. 

Ženy různých věkových kategorií z naší farnosti se každý druhý čtvrtek v měsíci scházejí k modlitbám za děti, vnoučata a rodiny.

Připojují se tak k podobným skupinkám modlících se matek po celém světě. Setkání v Kapli Vzkříšení trvá cca tři čtvrtě hodiny. Kromě společných modliteb ze sešitků k tomu určených a četby Písma, svěřují mámy Hospodinu své nejbližší, jejichž jména vkládají do košíku, symbolizujícího Ježíšovy dlaně.

V průběhu večera chválí společenství Hospodina zpěvem, hraje se na ukulele a kytary, na závěr zazní přímluvné modlitby jen při světle svíček a setkání končí modlitbou Otče náš. (Účastní se 6-12 maminek)
Po setkání následuje posezení v místní pizzerii, kde lze neformálně utužit vztahy, probrat své starosti a podělit se o radosti... 

(nejen) mámy, přijďte se podívat, jste vítány :-)

 

Foto zleva: společenství se modlí a zpívá; závěrečné posezení v pizzerii

 
Aktuální seznam plánovaných akcí najdete v Kalendáři.