Není čeho se bát

Není čeho se bát

 

 

Jsem poprvé v kostele...co mohu očekávat, jak se tam mám chovat....?

Naše kaple či v létě kostel jsou otevřeny pravidelně v době bohoslužeb, které jsou pro kohokoliv volně přístupné. V neděli začíná mše svatá vždy v 9 hodin ráno a trvá cca do 10:00 hodin. Účastní se jí jak domácí, tak hosté, kteří jsou srdečně vítáni – nejen lidé věřící, ale i ti, kdo se o víru jen zajímají a hledají odpovědi na svoje otázky, nebo se chtějí podívat, jak takové bohoslužby v kostele vypadají.

Pokud se chcete přijít podívat na bohoslužby, nemusíte se ničeho bát. Můžete všechno absolvovat jen jako pozorovatel. 

Při příchodu do kostela se můžete usadit, kde chcete. V kapli se topí na přijatelnou teplotu a v kostele je v létě chládek. Muži při vstupu do kostela sundávají čepici.

Bohoslužby vede kněz, kterého poznáte podle zvláštního slavnostního oblečení, kterému se říká ornát, spolu s ním jsou vpředu u oltáře další muži či děti, kteří pomáhají při průběhu bohoslužby. Ty mají na celém světě ustálenou podobu a průběh s určitými regionálními či národními obměnami, dle temperamentu daného národa.  U nás vypadají následovně: Na začátku bohoslužeb přichází farář spolu s asistencí průvodem od hlavního vchodu dopředu k oltáři, lidé povstanou a farář je přivítá. Přitom se většinou zpívá píseň, pokud byste chtěli, u bočního vchodu je skříňka, kde je možné si vzít zpěvník. Z jakých zpěvníků budeme zpívat je oznámeno na začátku obřadu. Zpíváme společně, za doprovodu varhan, nebo kytary a dalších nástrojů. Ke zpěvu se můžete připojit, ale můžete také jen poslouchat.

Po první písni následuje modlitba (opět se stojí), po ní čtení z Bible, po kterém odcházejí malé děti do nedělní školičky dolů do sálu, kde mají vlastní program, mohou ale také zůstat s rodiči. Po čtení z Bible následuje kázání, které trvá obvykle cca 20 minut. Dále pokračuje mše hlavní částí – slavením Eucharistie, tedy velkou modlitbou kněze, jejímž jádrem je opakování slov, která řekl Pán Ježíš při poslední večeři se svými učedníky před svým ukřižováním. Tato část je uzavřena modlitbou Otčenáš.

Následuje svaté přijímání – hostií, které byly při mši proměněny v Kristovo tělo. Předpokladem účasti je víra v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jeho přítomnost v Eucharistii, křest a zpověď. Ti, kdo se účastní přijímání, jdou dopředu, ostatní zůstávají sedět na svých místech. Někteří z těch, kdo se nemohou účastnit přijímání Eucharistie, si jsou spolu s ostatními jen pro požehnání – to naznačí tím, že si před knězem dají prst před ústa.

Před závěrem bohoslužby se ohlašují oznámení ze života farnosti (o programu, akcích atd.). Následuje píseň, při které odchází kněz s asistencí zase přes kostel zpátky k hlavnímu vchodu.

Pokud si nejste jistí, kdy v průběhu bohoslužeb vstát, sedět, nebo klečet, počkejte, co udělají ostatní. Pokud zůstanete sedět, nic nepokazíte – starší lidé nebo maminky s dětmi obvykle také nevstávají pokaždé.

Po skončení bohoslužby se ti, kdo nepospíchají, obyčejně zdrží. Dole v sále je připravena takzvaná nedělní kavárna, kde si lidé povídají a posedí u kávy nebo čaje a malého občerstvení .

Jste zváni. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme :-)