Vratislavická fara

Vratislavická fara

 

Budova fary byla postavena v roce 1764 stavitelem Johannem Josefem Kunzem.

P. Josef Augst (poslední farář německé národnost) se vrátil z koncentračního tábora Dachau do své farnosti dne 8. 4. 1945. Byl internován pro svůj záporný vztah k nacismu. Hned po skončení války se jeho fara stala útočištěm německým ženám, které byly rudoarmějci systematicky znásilňovány. Z vratislavické farnosti musel odejít 24.2.1951. Poté působil ve Vlastibořicích. V r. 1956 odešel za matkou do Bavorska.

V roce 1960 byl z fary vystěhován poslední český farář Karel Vítek, farnost byla dále spravována z Liberce. Na faře sídlila domovní správa, knihovna, květinářství, plynaři. Fara pronajata městu za 50 Kčs/rok.

Na počátku 90. let byla církvi vrácena zdevastovaná budova fary. Snahou "architektů" minulého režimu bylo faru časem zbourat a na jejím místě vyasfaltovat jakýsi monstrózní vjezd na zdejší panelové sídliště.

Naštěstí k tomu nedošlo, právě naopak.

Faru se podařilo v roce 1993 díky státní pomoci i darům ze SRN základně opravit a zprovoznit.

V současnosti je vrchní patro fary pronajato místní ZŠ pro potřeby školní družiny.