V neděli 24.12. proběhlo po mši svaté několik krásných setkání.

V 10:00 začalo stavění Betléma s dětmi, které si užili jak děti, tak rodiče. Po větší část dne bylo také možné si odnést z kaple Betlémské světlo.

Ve 14:30 se konala mše svatá pro rodiny s dětmi, kterou sloužil otec Michal Podzimek. 

Ve 22:00 pak začala vigílie Slavnosti Narození Páně neboli oblíbená "půlnoční", na které se setkávají jak věřící tak ti, kteří do kostela běžně nechodí. Během mše nabídl otec Šabaka přítomným individuální požehnání.

25.12. jsme v 9:00 oslavili Narození Páně. Sloužil otec Michal Podzimek. V kázání jsme se zamýšleli nad textem Prologu k Janovu evangeliu. Otec Michal nás seznámil s historickými okolnostmi vzniku textu a dále jsme se zamýšleli nad tím, jak si své Boží Synovství asi uvědomoval a prožíval Ježíš a také, co to konkrétně znamená pro každého s znás.

26.12. jsme s otcem Václevem Umlaufem oslavili svátek prvomučeníka Štěpána. V kázání jsme se zamýšleli nad vývojem lidstva a otec Václav zdůraznil důležitost společenství a účast v něm. Během všech bohoslužeb jsme si mohli s doprovodem varhan zazpívat nejznámější vánoční koledy.