Dnešní nedělní ráno jsme ve zcela zaplněné Kapli Vzkříšení slavili jak včerejší slavnost Zjevení Páně - Tři Krále, tak svátek Křtu Páně. Otec Petr Šabaka nejdříve posvětil vodu, křídu, kadidlo a případné zlato, tříkrálové symboly. Poté pokropil shromáždění svěcenou vodou. V kázání jsme se zamýšleli nad dnešním textem evangelia. Otec Petr vyzdvihl dvě slova: "vidět" a "slyšet". Ježíšův křest provázela podivuhodná viditelná a slyšitelná znamení, která svědkům nějak připomínala holubici a hlas. Bůh se tak znovu zjevil svému stvoření. Pro nás to znamená jednak to, že Ježíš se chce dát světu vidět a slyšet i skrze nás a také to, že máme prosit Ducha svatého, abychom dokázali "přečíst" Boží vzkazy určené každému osobně, protože Pán se nám chce zjevovat i dnes.

Po skončení mše nás Zuzka v ohláškách informovala o průběhu včerejší tříkrálové sbírky. Vedle sbírky pro potřebné měla akce další velmi důležitý rozměr a tím byla jednak skvělá atmosféra v týmech koledníků a také krásná setkání s lidmi na sídlišti. To je přesně úkol, který před sebou jako farnost vidíme...vyjít z naší krásné kaple směrem k lidem ve Vratislavicích, kteří do kostela běžně nechodí.

Jako vždy jsme se po mši sešli dole v sále ve farní kavárně...

foto: kropení svěcenou vodou, otec Petr káže, farníci si odnášejí kousky posvěcené křídy a kadidla, "tříkrálová dílnička" nedělní školičky dole v sále.