Dnes jsme mohli prožít krásnou mši svatou, kterou sloužil otec Michal Podzimek. V kázání jsme se zamýšleli nad tím, co je v našich vztazích to hlavní a zda z nás a našich vztahů září Boží světlo tak, jako zářilo ze svaté rodiny. Zda by Simeon a Anna zažili po setkání s námi stejně radostný údiv, jaký zažili v jeruzalémském chrámě při setkání s Marií, Josefem a Ježíšem... V další části bohoslužby jsme měli možnost obnovit své manželské sliby a přijmout požehnání. Bezprostředně po mši svaté pokračoval "farní koncert" v podání Michala Podzimka, Jany Zástěrové a Pavla Fišera. Hudba starých mistrů v podání našeho farního tria rozechvívala a těšila. Nakonec jsme si všichni radostně zazpívali pásmo známých koled a atmosféra vánoční doby naplnila kapli i srdce přítomných. Nevšední zážitek jak ze mše, tak z koncertu jsme nechali doznít dole v sále ve "farní kavárně".