Bez přestání se modlete...(1 Tes. 5,17)

Bez přestání se modlete...(1 Tes. 5,17)

 

 

Již třetím rokem se schází modlitební skupinka k modlitbě růžence. Děje se tak každý všední den od 16:00 mimo úterý, kdy je mše svatá. Modlitba trvá zpravidla 30 minut, ale přizpůsobuje se aktuálním potřebám. Modlitební společenství je otevřené pro všechny a přidat se je možné kdykoliv.

Růženec je starobylou, ale v katolickém prostředí stále velmi oblíbenou modlitbou. Je to niterná meditace o momentech ze života Pána Ježíše Krista (narození, umučení, vzkříšení,...), ale lze jí také upravit či obměnit nebo prožít jako přímluvnou modlitbu za bližní či nejrůznější potřeby.

Více informací o živém růženci postupně doplníme.