Kříže, sochy, kapličky....

Kříže, sochy, kapličky....

Drobné církevní nebo jak se také odborně říká, sakrální, památky jsou nedílnou součástí české krajiny. Ukazují na zbožnost minulých generací, která našla vyjádření právě ve stavbě křížů, božích muk, kaplí a kapliček. Na území farnosti se jich nachází celá řada, za což jsme jako vratislavičtí farníci velmi vděční. Věříme, že stejnou radost poskytují všem lidem a že se zachovají neponičené i do budoucna.

 

 

Tak zvaný Farský nebo Farní kříž na křižovatce ulic Nad školou a Náhorní. U kříže v poslední době často hoří svíčky, což dodává místu hezkou atmosféru.

 

 

     

Litinový kříž u kostela. Původní kříž zde stál desetiletí, přežil bez úhony i dobu komunismu. Nakonec byl zničen vandaly v květnu 2021. Radnice nechala v červnu 2023 instalovat kříž nový.

Foto: původní kříž, kříž po útoku vandalů v květnu 2021, nový kříž instalovaný v červnu 2023.

 

 

Barokní socha svatého Václava z roku 1795 je dnes velmi netypicky umístěná mezi zahradními ploty u cesty vedoucí paralelně se silničkou Tyršův vrch. Ta vede k bývalé restauraci Mojžíšův pramen. Hlavního zemského patrona měli v úctě čeští Němci stejně jako Češi. K nám dnes mluví jako příklad vladaře, pro kterého nebyl křest a přihlášení se ke křesťanství jen formálním vyjádřením politického postoje, jak tomu většinou bylo. I bez hustého nánosu lidových legend lze předpokládat, že kníže Václav prožil osobní obrácení ke Kristu, které spoluurčovalo jeho postoje a činy a kterému zůstal věrný až do své smrti.