Přestože první prázdninovou neděli již mnozí z našeho společenství odjeli na zaslouženou dovolenou, byla kaple značně zaplněná. V homilii jsme se s otcem Michalem zamýšleli nad jedním z největších témat křesťanského života a tím je víra neboli důvěra v Boha. Navázali jsme tímto tématem na předchozí neděli, kdy jsme s učedníky prožívali jejich strach z rozbouřených vod a co to znamená pro nás. Dnešní evangelní čtení popisuje dramatické situace, kdy víra v Ježíše způsobuje podivuhodné události. První postavou víry je žena s nemocí menstruačního cyklu. Tento zdravotní problém jí vyřazoval z rituálního židovského života a činil jí trvale „nečistou“. Žena vkládá celou svou naději do Ježíše, kterého se v absolutní víře v uzdravení v tlačenici dotýká. Text popisuje následující události velmi zajímavě. Žena potom, co se dotkla Ježíše, cítí, že se její zdravotní stav změnil a že je zdráva. Zdá se ovšem, že překvapen je i sám Pán Ježíš. Víra ženy jakoby aktivovala Božskou uzdravující moc a Ježíš zjišťuje, kdo to způsobil. Žena ví, co se s její nemocí stalo a přiznává se. Ježíš jí velmi pochválí a v podstatě řekne: „Dobře jsi to udělala, to je ono, tvoje víra!“

Této epizodě předchází žádost zoufalého otce umírající dívky, který prosí Ježíše o její záchranu. Po uzdravení nemocné ženy, dorazí poslové se zprávou, že dcera zemřela a její otec již nemá Ježíše dále obtěžovat. Ježíš ovšem přebírá situaci do svých rukou, povzbuzuje zdrceného otce, odhání přihlížející přítomné, kteří v Ježíšovu moc nevěří a dívku povolává zpět k životu.

Evangelia jsou vcelku stručná a nesledují dále dějové linky všech zmíněných postav. Markovo evangelium je rovněž velmi stručné, ale tu a tam zaběhne do překvapivých podrobností. Nedozvíme se přímo, co bylo s uzdravenou ženou, Jairem a jeho rodinou dále. Při dalším uvažování o textu si uvědomujeme, že se nám z nějakého důvodu zachovalo jméno otce….Jairos, představený synagogy. Evangelium o něm hovoří pozitivně. Lze dovodit, že se později zřejmě angažoval v některé ranné obci Ježíšových učedníků. Logicky musela být jeho vděčnost Ježíšovi nezměrná. O podivuhodném uzdravení své dcery zřejmě v křesťanské obci často svědčil.

Ten den v oblasti Galilejského jezera jistě onemocněla řada lidí a řada lidí i zemřela. Dva lidé díky své víře zažili zázračné uzdravení. I my jsme zváni Ježíšem mít tuto důvěru v Boha a s vírou prosit za své záležitosti. Vzrůstající důvěra v Pánovu moc nás bude zároveň osvobozovat od našich strachů  a obav. Každý máme svůj úkol a tento úkol máme naplňovat v naprosté důvěře v Boha a Jeho moc.