Dnešní mši svatou se otec Václav věnoval výkladu prvního čtení, známého biblického textu o pádu prvních lidí. V první řadě je nutné zdůraznit, že se nejedná o pohádku nebo pouhou mytologii, ale text, který v sobě skrývá hluboké pravdy. Současné geologické období, Holocén, které začalo po konci doby ledové lze v současnosti nazývat antropocénem. Člověk zásadním způsobem zasahuje do přírody a ovlivňuje krajinu (ne příliš dobře). Zvířata žijí automaticky v kosmickém přírodním řádu. Úkolem člověka je žít v přírodním řádu a naplňovat ho jako úkol. Příroda i řád mezi lidmi je ve zmatku. Vyprávění o Adamovi a Evě se snaží tento nesoulad vysvětlit.

Dochází k rozkladu řádu, řád se rozkládá zevnitř. Had mluví s Evou, ta je z obou lidí chytřejší a její selhání ukazuje na fakt, že nejdříve zrazují elity ve společnosti. Adam potom Evu ve zradě následuje. Po narušení řádu se hledá viník. Bůh se v rozhovoru s Adamem a Evou vrací otázkou na začátek. Adam se ovšem začíná vymlouvat a vlastně obviní i Boha, že to On mu dal Evu. Eva je chytřejší a řekne po pravdě, co se stalo, nelže. Po narušení řádu přichází následky: nejdříve se mění řád přírody – je v ní dynamická nerovnováha a člověk jí s úsilím udržuje.

V dějinách lze vidět stále se opakující postup. Existuje nepořádek ve světě a ve společnosti. Proto se hledá viník. Často se vina na někoho svalí a rozjíždí se propaganda, není snaha hledat opravdově příčinu. Elity se uchylují k chybným řešením a vznikají agrese, války. Příčina a náprava ovšem sahá k osobnímu jednání člověka.

Ohlášky: ve čtvrtek budou modlitby matek. V neděli bude mše svatá pro děti. Noc kostelů byla úspěšná, cca 200 návštěvníků.