Dnešní neděli jsme měli krásnou příležitost prožít mši svatou s novým libereckým arciděkanem, laskavým a moudrým otcem Františkem Masaříkem. Dodatečně jsme oslavili Nanebevstoupení Páně. S otcem Františem jsme se v homilii zamýšleli nad dnešními texty, zvláště nad evangeliem. Pán Ježíš posílá apoštoly hlásat evangelium nejen všem národům, ale dokonce všemu tvorstvu. Otec František připomněl, že křesťan by měl do své lásky k bližnímu zahrnout i přírodu a vzpomněl na svůj rodný kraj, kde věřící lidé měli k domácím zvířatům hezký vztah. Dále jsme se zamýšleli nad tím, koho si Pán Ježíš vyvolil, nikoliv slovutné farizee či saduceje, ani esény usilující o duchovní život, ani horlivé zélóty. Po celonoční modlitbě přijal za učedníky ty, které mu Otec dal. Nebyli ideální a až na Jana ho vlastně všichni zradili. U Ježíše ovšem nikdy neplatí "Nejslabší, máte padáka!" Pán s učedníky pokračuje a posílá je, dává jim znamení a divy jako „legitimaci“, odpustil by jistě i Jidášovi, kdyby ten činil pokání. Nakonec učedníci Pána Ježíše pochopí, hlásají evangelium a to se krok za krokem šíří. I my máme být ochotní k vytrvalosti, jít postupně krok za krokem, časem se ohlédneme a možná uvidíme kus cesty za sebou a co všechno se vlastně povedlo. Pán Ježíš je dnes v lidském těle, poznamenaném jizvami, v nebi. Ve svém těle je v nebi i Panna Maria. Dalšími biblickými postavami, které by mohly být v nebi v těle je Enoch a Eliáš. Pán Ježíš je ovšem mezi námi stále živě přítomen v Eucharistii, svátostech, Písmu svatém a ve společenství bratrů a sester. Především nám ale seslal svého Ducha. Ten ale plně respektuje naši svobodu a ochotu. Přichází pouze tam, kde je zván a odchází odtamtud, kde se rozmáhá hřích.

Požehnaná a radostná neděle pokračovala v sále farní kavárnou. Otec František poblahopřál všem matkám ke Dni matek.

Ohlášky se týkaly programu Svatodušních svátků, viz. Oznámení.